Awans na Technika Modułu

Tym razem mamy zaszczyt przedstawić Piotra, który pracuje z nami od samego początku. Piotr zna bardzo ciekawe historie i anegdoty związane z rozruchem fabryki 😊 To również ceniony fachowiec w naszej firmie, czego dowodem jest awans na Technika Modułu.
Piotrze, serdeczności i gratulacje dla Ciebie!

„Cześć, mam na mię Piotr. Jako Technik Modułu jestem nową komórką w prężnie rozwijającym się organizmie naszej organizacji. Pracuję w Ontex Radomsko od grudnia 2018r. Moją ścieżkę kariery zaczynałem od stanowiska Operatora linii produkcyjnej. Podczas szkoleń, które odbyłem w naszej fabryce w Radomsku oraz w fabrykach położonych w innych krajach, poznałem wszystkie etapy produkcji, pakowania oraz magazynowania naszego produktu. Poznanie najwyższych standardów naszej organizacji pozwoliło mi na budowę bogatego doświadczenia zawodowego.
Obecnie celem mojego stanowiska jest przygotowanie i egzekucja optymalnej sekwencji przezbrojeń i planowanych postojów serwisowych na module. Do moich zadań należy także optymalizowanie zadań skierowane na skracanie planowanego czasu postoju linii produkcyjnych i zmniejszanie wysiłku potrzebnego do wykonania przezbrojeń i planowanych interwencji oraz budowanie wiedzy z tego zakresu w zespołach. Moje stanowisko ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, utrzymanie najwyższej jakości produktu oraz optymalizację przebiegów planowanych postojów linii produkcyjnych oraz ich kosztów”.