Klasa patronacka Ontex

17 listopada 2023r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w RadomskuOntex Polska podpisały umowę o współpracy. Na mocy wcześniejszych rozmów i porozumienia z początkiem roku szkolnego 2023/2024 w szkole została utworzona klasa patronacka Ontex o profilu Mechanik monter maszyn i urządzeń.

Umowa między szkołą a firmą Ontex pozwoli na wsparcie przez Ontex procesu kształcenia i zapewnienie mu wysokiej jakości przez trzyletni cykl nauczania. Uczniowie uczęszczający do klasy objętej patronatem będą pobierać teoretyczną naukę zawodu w szkole, natomiast na terenie fabryki Ontex będą realizować szkolenia i zajęcia praktyczne. Podczas praktyk będą zdobywać niezbędne umiejętności zawodowe, współpracować z wysokiej klasy specjalistami, obsługiwać nowoczesny sprzęt i współtworzyć wdrażane w fabryce innowacje. Celem kształcenia będzie przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w zakresie obsługi i naprawy maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych. Warto podkreślić, że najlepsi uczniowie będą mieli zapewnione zatrudnienie w Ontex Polska.

Od początku swojej działalności jesteśmy szczególnie otwarci na nowe projekty związane z edukacją i kształceniem młodych ludzi. Klasa patronacka to kolejny krok na drodze wspierania edukacji. Czujemy się bardzo dobrze przygotowani do tego przedsięwzięcia. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne i młodą, świetnie wyszkoloną kadrę, a więc warunki, które pozwolą uczniom na poznawanie zawodu w nowoczesnym, dobrze zarządzanym środowisku pracy – mówi Kamila Kuprowicz, HR Manager w Ontex Polska.

Patronat firmy Ontex polegać będzie na wspieraniu szkoły w zakresie organizowania kształcenia zawodowego, wspierania kadry pedagogicznej w kształceniu zawodowym uczniów klasy patronackiej, współdziałaniu w realizacji projektów z funduszy zewnętrznych oraz wspieraniu szkoły – oczywiście w miarę możliwości firmy – w doposażeniu w środki dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia zawodowego. Ponadto ta współpraca przyniesie wiele korzyści uczniom, dając im możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki maszyn i urządzeń. Uczniowie będą się kształcić w doskonałych warunkach, na nowoczesnych maszynach, pod okiem doświadczonym praktyków. Jest to również kolejny krok do integracji środowiska szkolnego z lokalnym rynkiem pracy – mówi Ewa Grodzicka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

Ontex to lider na rynku produkcji artykułów higienicznych i jeden z najnowocześniejszych zakładów w Radomsku. Potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów i chcemy brać udział w ich kształceniu. Dziękuję Pani Dyrektor Ewie Grodzickiej za podjęcie tego przedsięwzięciamówi Arkadiusz Banaszek, Dyrektor Fabryki Ontex.