Współpraca z Politechniką Częstochowską

Podejmujemy kolejny ważny krok. Jesteśmy niezwykle dumni z podpisania umowy o współpracy z Politechniką Częstochowską. Obszarem naszej współpracy będą wspólne działania w zakresie edukacji i rozwoju, wymiana doświadczeń i inicjowanie projektów z dziedziny technologii i dydaktyki. Nasza umowa przyniesie również wiele korzyści dla studentów Politechniki – pod naszymi skrzydłami będą mogli rozwijać się w praktycznym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności wyniesionej z uczelni.
Jesteśmy gotowi do działania! 🙂
Dziękujemy za zaufanie!